VIF Årsberättelse 2014

 

Vi tog ett nytag med årsberättelsen för Västerbottens Idrottsförbund och gav den en mer lättillgänglig form.

VIF 3

VIF 2