Kollegan

Tillsammans med erfarne journalisten och skribenten Gerhard Karlsson, Ingress AB, producerar Hållsten Kommunikation Norrmejeriers personal- och delägartidning Kollegan.

 

kollegan 1 kollegan 12